P o l s k i e W i e ś c i

Saturday, October 15, 2011

Najsmaczniejsze wody mineralne w Polsce

Cisowianka
suma składników mineralnych 742 mg/l
anion wodorowęglano    542,60 mg/l
anion fluorkowy              <1,0 mg/l
anion chlorkowy              3,2 mg/l
anion siarczanowy          2,58 mg/l
krzemionka                    18,38 mg/l
kation magnezowy         22,48 mg/l
kation wapniowy            131,26 mg/l
kation sodowy                10,71 mg/l
kation potasowy             0,78 mg/l

Nałęczowianka
suma składników mineralnych  650 mg/l
anion wodorowęglanowy         453,7 mg/l
anion fluorkowy              0,3 mg/l
anion chlorkowy              9,2 mg/l
krzemionka                    21,52 mg/l
kation magnezowy         23,1 mg/l
kation wapniowy            110,2 mg/l
kation sodowy 11,0 mg/l
kation potasowy             2,8 mg/l

woda, test wody, test
Kuracjusz Beskidzki
suma składników mineralnych 600 mg/l
anion wodorowęglanowy  384,40 mg/l
anion fluorkowy              0,08 mg/l
anion chlorkowy              7,0 mg/l
anion siarczanowy          44,85 mg/l
kation magnezowy         11,54 mg/l
kation wapniowy            41,10 mg/l
kation sodowy               100,0 mg/l
kation potasowy             1,0 mg/l

kranówka katowicka (pl. OMP)
suma składników mineralnych 58,2-85,1 mg/l
anion fluorkowy              0,28 mg/l
anion chlorkowy              10-12 mg/l
anion siarczanowy          11-25 mg/l
kation magnezowy         3-5 mg/l
kation wapniowy            25-30 mg/l
kation sodowy                7-10,6 mg/l
kation potasowy             2,2-2,5 mg/l

woda, test wody, test
Kropla Beskidu
suma składników mineralnych 322,21 mg/l
anion wodorowęglanowy       186,70 mg/l
anion chlorkowy              3,19 mg/l
anion siarczanowy          43,62 mg/l
kation magnezowy         17,01 mg/l
kation wapniowy            44,09 mg/l
kation sodowy               11,10 mg/l
kation potasowy             1,0 mg/l

Żywiec Zdrój
suma składników mineralnych 230 mg/l
anion wodorowęglanowy   131,06 mg/l
anion fluorkowy              0,07 mg/l
kation magnezowy         5,62 mg/l
kation wapniowy            41,69 mg/l
kation sodowy                9,65 mg/l

woda, test wody, test
woda oligoceńska (Warszawa, ul. Kubusia Puchatka)
suma składników mineralnych brak danych
anion chlorkowy  13,2 mg/l
żelazo                 105 g/l
mangan               63 g/l

Tau
suma składników mineralnych 208 mg/l
anion wodorowęglanowy        88 mg/l
anion fluorkowy              0,018 mg/l
anion chlorkowy              21 mg/l
anion siarczanowy          28 mg/l
kation magnezowy         12,2 mg/l
kation wapniowy            30,5 mg/l
kation sodowy                21,4 mg/l
kation potasowy             1,2 mg/l
azotany                        <0,1 mg/l

woda, test wody, test
kranówka warszawska (ul. Czerska)
suma składników mineralnych brak danych
anion fluorkowy              0,14 mg/l
anion chlorkowy              107,5 mg/l
anion siarczanowy          54 mg/l
żelazo                           <20 g/l
mangan                         <17  g/l

kranówka poznańska (ul. 27 Grudnia)
suma składników mineralnych brak danych
anion wodorowęglanowy  238 mg/l
anion fluorkowy              0,23 mg/l
anion chlorkowy              41,1 mg/l
anion siarczanowy          89,3 mg/l
kation magnezowy         12 mg/l
kation wapniowy            96 mg/l
kation sodowy                24 mg/l
kation potasowy             5,5 mg/l

No comments:

Post a Comment