P o l s k i e W i e ś c i

Tuesday, January 9, 2018

Jan Henryk Dąbrowski

221 lat temu - 9 stycznia 1797 - utworzono Legiony Polskie we Włoszech, dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego


50 Zloty banknote 1936 Polish General Jan Henryk Dabrowski

No comments:

Post a Comment