P o l s k i e W i e ś c i

Monday, February 25, 2019

Bitwa pod Olszynką Grochowską

25 lutego 1831 r. pod Olszynką Grochowską odbyła się jedna z największych bitew Powstania Listopadowego.  Zwycięstwo sił polskich pozwoliło zatrzymać armię rosyjską i uniemożliwiło jej szybkie zajęcie Warszawy.

No comments:

Post a Comment